Menu
Aanpak sociale dumping in transportsector: België verzet zich tegen voorgestelde cabotageregels

Aanpak sociale dumping in transportsector: België verzet zich tegen voorgestelde cabotageregels

Transport
4 min. leestijd

België verzet zich tegen de herwerkte cabotagewetgeving, een van de drie onderdelen van het zogenaamde mobiliteitspakket, waarover het Europees Parlement en de Raad afgelopen donderdag na meer dan tweeënhalf jaar onderhandelen (eindelijk) een akkoord bereikten.

Dat mobiliteitspakket bevat drie concrete wetten om de sociale dumping in het wegvervoer aan te pakken. Ten eerste worden de detacheringsregels uitgebreid naar de transportsector. Ten tweede komt er een Europees verbod op weekendrust in de cabine en worden de controles opgevoerd, ook voor lichte bestelbusjes. Dat is een goede zaak in de strijd tegen sociale dumping en voor de verkeersveiligheid. Het derde dossier, de aangepaste cabotagewet, overtuigt niet. De voorgestelde aanpak van de zogenaamde ‘nomadische vrachtwagens’ dreigt de Belgische transportondernemingen grondig te belemmeren.

De Raad stemt op vrijdag 20 december over het volledige pakket. De Belgische regering zal zich onthouden omwille van de voorgestelde cabotageregels, hoewel men zich kan vinden in de overige maatregelen, en overweegt later naar het Europees Hof van Justitie te stappen. In het Europees Parlement moet elk van de drie dossiers afzonderlijk gestemd worden, eerst in de commissie transport op 20-21 januari 2020, vervolgens in de plenaire vergadering in februari 2020. Cindy Franssen, Europees Parlementslid (CD&V), volgt het dossier op vanuit de commissie werk en sociale zaken, samen met collega Benoît Lutgen (cdH) in de transportcommissie. Franssen reageert positief over het bereikte akkoord over twee van de drie dossiers, maar schaart zich achter het standpunt van de Belgische regering over de aangepaste cabotagewet.

“Met dit akkoord zijn we goed op weg om de sociale dumping in de transportsector aan banden te leggen. Maar de rit is nog niet gereden." 

Franssen: “Met dit akkoord zijn we goed op weg om de sociale dumping in de transportsector aan banden te leggen. Maar de rit is nog niet gereden. Het is hoog tijd dat het huidige, nefaste businessmodel van lage lonen en slechte werkomstandigheden in de transportsector een halt wordt toegeroepen. De uitrol van gelijk loon voor gelijk werk in de transportsector is voor ons de belangrijkste maatregel. Ook de uitbreiding van het verbod op de weekendrust in de cabine naar heel Europa is een goede zaak. Die maatregelen kunnen we zeker steunen. Dat is niet alleen belangrijk vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. In België en Frankrijk is dit terecht nu al verboden. Een cabine van 2 meter op 2 is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen.”

“De aanpak van sociale dumping staat of valt met een effectievere controle. Er komen nieuwe controle-instrumenten. Alle nieuwe én bestaande trucks moeten versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2025. De controles zullen ook niet meer ontweken kunnen worden door meer bestelbusjes in te zetten. Om de mazen in het net te dichten, worden bestelbusjes vanaf 2026 aan dezelfde regels onderworpen. Die extra controlemogelijkheden zijn cruciaal om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel.”

Het derde dossier, de aangepaste cabotageregels, overtuigt echter niet. Cindy Franssen: “De voorgestelde wachttijd om loonconcurrentie door zogenaamde ‘nomadische vrachtwagens’ aan te pakken, dreigt hard in het vel van bona fide Belgische truckers te snijden. Zij zijn dagelijks net over de grens in Frankrijk in de weer, terwijl er van loonconcurrentie amper sprake is. Dat ruikt naar protectionisme door de Franse President Macron. Die maatregelen zullen we in het Parlement nauwgezet onder de loep nemen, maar kunnen we niet steunen zoals ze vandaag voorliggen.”

Het Europees Parlement moet nu over elk van de drie dossiers afzonderlijk stemmen. Dat gebeurt naar verwachting begin 2020.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen