Menu
Parlement vraagt soepelere staatssteunregels voor sociale economie

Parlement vraagt soepelere staatssteunregels voor sociale economie

Sociale Zaken Gelijke kansen Arbeid
3 min. leestijd

De commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement heeft vandaag, met een grote meerderheid, het actieplan sociale economie goedgekeurd. Cindy Franssen: “De sociale economie is een van de sterkst groeiende sectoren in onze samenleving en is van cruciaal belang voor mensen die vaak in de reguliere arbeidsmarkt, al dan niet tijdelijk, uit de boot dreigen te vallen. Het Europees actieplan moet een boost geven aan de sector.”

Het Europees Parlement reageert daarmee op het plan dat de Europese Commissie lanceerde in december 2021. Het voorziet o.a. in een duidelijke Europese definitie van sociale economie, maatregelen inzake openbare aanbestedingen en staatssteun en een makkelijkere toegang tot Europese fondsen.

Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Door de snelle groei van de sector en het toenemend belang van sociaal ondernemen in de samenleving, was er nood aan een herziening van de bestaande Europese regelgeving. De sector was al langer vragende partij voor een aanpassing van de Europese regels inzake openbare aanbestedingen en staatssteun. Het Parlement roept de Europese Commissie op om de beperkende uitzonderingsregels voor staatsteun, die in 2023 aflopen, te wijzigen. De huidige Europese regels zetten vaak een rem op de werking van sociale ondernemingen met (deels) gesubsidieerde tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Soepelere staatssteun regels kunnen een extra stimulans geven aan hun werking en financiering."

Het Parlement vraagt ook om een versnelling hoger te schakelen om sociaal verantwoorde openbare aanbestedingen als norm te gebruiken. Cindy Franssen: “De openbare aanbestedingen in de EU staan voor 14% van het Europees BBP. Dit is een belangrijke tool om de sociale doelstellingen uit de Europese Sociale Pijler te behalen.”

De sector vertegenwoordigt 8% van het Europees BBP en 14 miljoen jobs. In België wordt het aantal op 750.000 jobs geschat. In de periode 2014-2020 werd 2,5 miljard euro aan Europese Fondsen geïnvesteerd in de sociale economie. De Commissie engageerde zich eerder tot een forse verhoging van de middelen via o.a. het vernieuwde ESF+. Ook de lidstaten zullen hun steentje kunnen bijdragen via de cohesiefondsen en het Europese herstelfonds.

Cindy Franssen: “We zien dat sociale economie nog te vaak als een containerbegrip wordt gebruikt. Het bevat zowel sociale ondernemers als erkende sociale economie-ondernemingen zoals maatwerkbedrijven of het dienstenaanbod van de lokale diensteneconomie. Door een eenduidige definitie kunnen de sociale ondernemingen, die zich inzetten voor de tewerkstelling van kwetsbare werknemers, zich makkelijker differentiëren bij overheidsopdrachten of toegang tot Europese fondsen.”

In Vlaanderen zijn er, naast de sociale ondernemers, ongeveer 29.000 doelgroepwerknemers verdeeld over 156 maatwerkbedrijven, 178 bedrijven in de lokale diensteneconomie en 80 bedrijven in de arbeidszorg. “Dankzij deze duurzame jobs kunnen mensen, die vaak in de reguliere arbeidsmarkt niet aan bod komen, op een zinvolle en volwaardige manier meedraaien in onze samenleving. Dit actieplan moet een boost geven aan de sector.”

In Vlaanderen wil bevoegd minister Jo Brouns zich absoluut engageren: “Met het actieplan sociale economie wil het Europees Parlement sociaal ondernemen in Europa een versnelling hoger laten schakelen. Zo krijgen we iedereen mee op de arbeidsmarkt binnen de grenzen van onze planeet. Het Actieplan kan onze inspanningen voor een bloeiende sociale en circulaire economie in Vlaanderen alléén maar versterken. Met 1000 bijkomende klimaatjobs in de sociale economie zetten we op dat vlak ook een mooie stap vooruit.”

Het plan maakt deel uit van het actieplan voor de implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten, dat in maart 2021 werd voorgesteld. Het actieplan sociale economie wordt in principe gestemd tijdens de plenaire vergadering van juli.

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen