Menu
Mijlpaal voor bescherming 14 miljoen werknemers tegen kankerverwekkende stoffen

Mijlpaal voor bescherming 14 miljoen werknemers tegen kankerverwekkende stoffen

Sociale Zaken Kanker Volksgezondheid Arbeid Europese Unie

Mijlpaal voor bescherming 14 miljoen werknemers tegen kankerverwekkende stoffen

Donderdag heeft het Europees Parlement de vierde herziening van de richtlijn van 2004, om de blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek te beperken, goedgekeurd. Cindy Franssen: “Dit is een historische week voor de strijd tegen kanker in Europa. Nadat het Parlement deze week het Kankerplan goedkeurde, is dit een nieuwe mijlpaal in de bescherming van meer dan 14 miljoen Europese werknemers tegen beroepskankers.”

De Europese Commissie lanceerde in september 2020 een voorstel voor nieuwe grenswaarden voor de blootstelling aan drie kankerverwekkende stoffen: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. De gewijzigde EU-richtlijn bevat nu blootstellingsgrenzen voor 28 kankerverwekkende chemische stoffen.

Cindy Franssen, die de onderhandelingen namens de Europese Volkspartij voerde: “Ik ben heel tevreden dat een ruime meerderheid van het Parlement het in december bereikte akkoord heeft goedgekeurd. De herziening is een mijlpaal in de bescherming van werknemers. Naast de strengere waarden voor deze kankerverwekkende stoffen, wordt de richtlijn uitgebreid met stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting (= reprotoxisch) en gevaarlijke medische producten. Deze producten worden vaak gebruikt bij de behandeling van kanker. Sommige kankermedicatie vormt paradoxaal genoeg een gevaar voor het gezondheidspersoneel bij de toediening ervan. Dit kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen of miskramen. Die noodzakelijke kankerbehandelingen moeten uiteraard beschikbaar zijn, laat daar geen twijfel over bestaan. We willen echter ons gezondheidspersoneel wel zoveel mogelijk beschermen tegen eventuele negatieve effecten ervan.”

“Elk jaar sterven 80.000 werknemers in de EU aan werkgerelateerde kanker. We moeten lessen trekken uit de coronacrisis en van de bescherming van de gezondheid van ons zorgpersoneel een absolute prioriteit maken. Door de blootstelling verder te beperken en nog meer in te zetten op opleiding, zullen naar schatting 14 miljoen gezondheidsmedewerkers, waarvan 7 miljoen verpleegkundigen, beter beschermd worden tegen kanker op de werkvloer.”

Franssen: “Deze herziening ligt in lijn met andere dossiers die ik recent mee onderhandelde zoals het asbestrapport en het rapport met aanbevelingen over de Europese strijd tegen kanker, dat ook deze week werd goedgekeurd. De betere bescherming van werknemers is alweer een grote stap vooruit in deze strijd. Toch is het werk hiermee niet af. Deze vierde herziening moet zo snel mogelijk gevolgd worden door een actieplan van de Europese Commissie om bijkomend de volgende 25 meest gevaarlijke kankerverwekkende stoffen aan te pakken. Verder moeten we ook de andere aanbevelingen uit het rapport van de kankercommissie omzetten in wetgeving. De ambitie moet hoog blijven. We rekenen daarvoor op zowel de Europese Commissie als op de nationale overheden.

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen