Menu
Europees Parlement stemt over sociaal klimaatfonds

Europees Parlement stemt over sociaal klimaatfonds

Sociale Zaken Klimaat Gelijke kansen Armoede Europese Unie
4 min. leestijd

Vandaag stemt de commissie sociale zaken van het Europees Parlement over de oprichting van een sociaal klimaatfonds.

Europees Parlementslid Cindy Franssen (cd&v): “De exuberante stijging van de energieprijzen, een evolutie die de oorlog in Oekraïne alleen maar versterkte, en de stijging van de consumptieprijzen post-corona treffen de lage en lage-middeninkomens het sterkst. Vooral de vele alleenstaanden en eenoudergezinnen met kinderen zitten op hun tandvlees. Hen bijkomende en onoverbrugbare lasten opleggen om de transitie naar een klimaatvriendelijke economie mogelijk te maken,  is onrealistisch en oneerlijk. De noodzakelijke klimaattransitie zal bovendien ook vertragen. Het Europees sociaal klimaatfonds moet daarom elke lidstaat helpen om de mensen die nauwelijks of geen financiële draagkracht hebben mee te nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De klimaattransitie zal sociaal zijn, of niet zijn. “

Dit fonds maakt deel uit van het zogenaamde ‘Fit for 55’ pakket aan maatregelen dat, als onderdeel van de green deal, de Europese Unie op weg zet naar de doelstelling van 55% emissiereductie tegen 2030. Het fonds moet zorgen voor een betaalbare en sociale overgang naar duurzame energie. Met het terugdringen van de  broeikasgasemissies met 55% besparen huishoudens in 2030 op jaarbasis € 70 op hun stookkosten. Alleen zullen meer dan 25 % van de Europeanen deze noodzakelijke transitie naar duurzame huishoudtoestellen en wagens, isolatie van hun woning of zonnepanelen hiermee niet kunnen financieren. Franssen: “De energietransitie moet er komen voor iedereen, niet enkel voor zij die het zich kunnen permitteren. Wanneer je op het einde van de maand de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, kan je natuurlijk ook niet investeren in energievriendelijke maatregelen. Hierdoor blijft je factuur hoog en beland je in een vicieuze cirkel.

De oorlog in Oekraïne heeft pijnlijk aangetoond hoe groot het aandeel van de energiefactuur voor vele gezinnen is. Energie moet betaalbaar blijven. Het is daarom belangrijk  dat we steun geven aan zij die het echt nodig hebben.” We focussen met dit fonds specifiek op de lage- en lage-midden inkomens. Zij zijn het meest kwetsbaar om in energiearmoede of vervoersarmoede te belanden. Lidstaten moeten met de hulp van de Commissie goed monitoren om welke groepen het gaat en vlot kunnen schakelen om gerichte steun te geven.

“Toekomstgerichte investeringen in renovaties van huizen of duurzaam transport kunnen echt een verschil maken. Voor veel mensen is dit echter onbetaalbaar, zij verdienen dus extra steun. Om dit te verzekeren is het goed dat elke lidstaat een sociaal klimaatplan met een overzicht van mogelijke maatregelen opmaakt. Pas na goedkeuring door de Europese Commissie kunnen ze het geld uit het sociaal klimaatfonds inzetten voor de mensen die dit nodig hebben. Op die manier zorgen we er mee voor dat het klimaatbeleid ook een sociaal beleid is.”

Begin juni stemt het voltallige Europees Parlement over het sociaal klimaatfonds. Hierna moeten de onderhandelingen met de lidstaten opgestart worden, alvorens het fonds echt van start kan gaan.

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen