Menu
EU wil een einde maken aan dakloosheid tegen 2030

EU wil een einde maken aan dakloosheid tegen 2030

- Brussel
Sociale Zaken Armoede
3 min. leestijd

Vandaag hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie, de lidstaten en het maatschappelijk middenveld in Lissabon een verklaring ondertekend, die een einde moet maken aan dakloosheid in Europa. Cindy Franssen: “Dakloosheid is een van de meest schrijnende vormen van armoede. Het is de hoogste tijd dat er eindelijk actie wordt ondernomen om dakloosheid definitief uit te roeien. Dit kan enkel door een gezamenlijke aanpak van alle actoren op het terrein.”

Degelijke huisvesting is een mensenrecht, toch zijn er naar schatting 700.000 Europeanen zonder een dak boven hun hoofd. In België was er een toename van 30% in de periode 2009-2016. Het Brussels Gewest spant daarbij de kroon met een verdubbeling van het aantal daklozen in 10 jaar tijd.

Cindy Franssen, co-voorzitter van de Intergroup armoedebestrijding in het Europees Parlement: “De strijd tegen dakloosheid ligt verankerd in principe 19 van de Europese Pijler voor sociale rechten en in artikels 1 en 11 van de Social Development Goals van de Verenigde Naties. Het is dan ook de hoogste tijd dat we deze doelstellingen ook concreet omzetten in ambitieuze beleidsmaatregelen.”

Cindy Franssen: “Door de corona-crisis dreigt het aantal daklozen nog verder te zullen toenemen. Deze sense of urgency heeft geleid tot de lancering van een “Europees Platform voor de bestrijding van dakloosheid”. Dit platform moet voor een geïntegreerde aanpak zorgen via de uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten onderling maar ook met en tussen organisaties die dagdagelijks samenwerken met en voor daklozen. Het platform zal ook zorgen voor  een betere dataverzameling en een goede monitoring van de vooruitgang die wordt gemaakt.  Er zullen ook Europese fondsen kunnen worden gebruikt voor de strijd tegen dakloosheid.”

Yves Leterme als voorzitter van het platform

Het platform zal geleid worden door voormalig CD&V-premier Yves Leterme, die als “VN goodwill ambassadeur” heel actief is in de strijd tegen dakloosheid in Europa. Leterme zal, samen met de diensten van de Europese Commissie en in overleg met de lidstaten, een concreet stappenplan uitwerken voor de komende jaren.

Franssen: “Het nieuwe platform is een stap in de goede richting. Het aanpakken van de dakloosheid is echter een strijd van veel betrokken partners. Enkel door samen te werken en via een goede monitoring zullen we dakloosheid effectief kunnen bannen tegen 2030.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen