Menu
EU maakt 90 miljard vrij voor ondersteuning werknemers en sociale inclusie

EU maakt 90 miljard vrij voor ondersteuning werknemers en sociale inclusie

- Brussel
Sociale Zaken Gelijke kansen Arbeid
3 min. leestijd

Het Europees Parlement heeft vandaag een versterkt Europees Sociaal Fonds (ESF+) goedgekeurd. Het ESF+ zet in op de verbetering van de mobiliteits- en tewerkstellingskansen voor werknemers én de versterking van sociale inclusie.  Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Het versterkte ESF+ zal over een budget van bijna 90 miljard euro beschikken tot 2027. Dit is een stijging van 26% in vergelijking met de voorbije zeven jaar. Het Fonds zal cruciaal zijn in het herstel van de coronacrisis en in de implementatie van het actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten.”

Het nieuw ESF+ wordt hervormd door toevoeging van bestaande programma’s. Het bouwt verder op het “oude” ESF, maar voegt het ook enkele andere bestaande sociale initiatieven toe zoals het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en het Europees programma voor tewerkstelling en sociale innovatie (EaSI).

Cindy Franssen: “Het nieuwe ESF+ zet vooral in op zij die het meeste ondersteuning nodig zullen hebben in de nasleep van de corona-crisis: kinderen, jongeren, werklozen, daklozen en mensen in armoede. Het budget voor sociale inclusie stijgt met 25% en 5% van het totale budget is bestemd voor de bestrijding van kinderarmoede. Het ESF is het fonds dat het dichtst bij de mensen staat, Europa concreter maakt en een directe impact heeft voor de Europeanen. Willen we van Europa opnieuw een aantrekkelijke dame maken, dan kan dit enkel door Europa sociale te maken.”

“Extra middelen gaan ook naar de meest behoeftigen. Het FEAD-fonds voorziet daarom in ondersteuning aan daklozen en andere kwetsbare groepen. Dit kan gaan van voeding en kledij tot persoonlijke verzorgingsproducten. Dit is heel belangrijk voor ons land, aangezien de helft van de Belgische middelen voor voedselbedeling uit dit fonds komt.”

Franssen: “Ik ben tevreden dat het interinstutioneel akkoord van eind januari eindelijk formeel is goedgekeurd. Het ESF+ zal, samen met de algemene herstelfondsen, een belangrijke rol spelen in de implementatie van het actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten en de bijhorende doelstellingen van een socialer Europe tegen 2030.

Achtergrond

Het Europees Sociaal Fonds is het oudste van de Europese structuurfondsen. Het ESF bestaat sinds het Verdrag van Rome in 1957.

In de periode 2014-2020 maakte Vlaanderen gebruik van bijna 400 miljoen euro aan ESF-middelen. De specifieke modaliteiten voor België voor de periode 2021-2027 zullen nu onderhandeld worden tussen de Europese Commissie en de Belgische overheden.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen