Menu
Premier De Croo stelt prioriteiten Belgisch voorzitterschap voor

Premier De Croo stelt prioriteiten Belgisch voorzitterschap voor

Sinds 1 januari is ons land voorzitter van de Raad van de Europese Unie, waarin alle 27 lidstaten vertegenwoordigd zijn. Elk land bekleedt die positie om de beurt voor een periode van zes maanden. Cindy Franssen, lid van de commissies werk en leefmilieu in het Europees Parlement: “Ik ben verheugd dat we onder het Belgisch voorzitterschap verder bouwen aan een eerlijker, socialer en duurzamer Europa. Zes maanden voor de verkiezingen dringt de tijd om enkele belangrijke dossiers af te ronden. Tegelijk moeten we nu ook de weg plaveien voor de volgende legislatuur.”

Traditioneel stelt elke regeringsleider het programma van hun zes maandelijks voorzitterschap voor tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement. Vandaag was het de beurt aan Premier De Croo. Cindy Franssen: “Ik ben tevreden met de accenten die het Belgisch voorzitterschap hier vandaag voorlegt. Volgens mij leggen we de juiste en cruciale sociale accenten. Tegelijk gaat er ook aandacht naar de verdere uitbouw van de Europese gezondheidsunie en de klimaattransitie.”

“Een van de belangrijkste hoogtepunten van de komende maanden wordt de Social Partners Summit op 31 januari in Hertoginnedal. Daar brengen we de Europese sociale partners rond de tafel om het sociaal overleg in Europa te versterken. Een tweede belangrijk moment is voor mij de conferentie over de Europese Pijler van Sociale Rechten in Terhulpen op 15 en 16 april. Die sociale pijler werd in 2017 opgericht door toenmalig Eurocommissaris Marianne Thyssen. De conferentie wil het debat openen hoe we de sociale pijler verder kunnen uitrollen en we naar een sterker sociaal Europa kunnen evolueren. Ook op wetgevend vlak ligt er nog werk op de plank wanner het gaat over sociale dossiers. De onderhandelingen over de richtlijn die voor meer bescherming van platformmedewerkers moet zorgen, zitten in de laatste lijn. Daarnaast is ook een akkoord over de European Disability Card meer dan terecht een prioriteit voor het Belgisch voorzitterschap. Ik hoop persoonlijk ook op een doorbraak in de gesprekken over de Europese richtlijn tegen geweld op vrouwen.”

“Het voorzitterschap zal daarnaast ook de focus leggen op de verdere uitbouw van de Europese gezondheidsunie. Sterkere gezondheidsstelsels moeten het fundament vormen voor een universele dekking van de gezondheidszorg. We moeten ons beter voorbereiden op een eventuele nieuwe gezondheidscrisis. Het voorzitterschap ziet de oplossingen hiervoor terecht op Europees niveau. In het kader van onze strategische onafhankelijkheid zal Europa meer geneesmiddelen moeten produceren. De komende maanden zal er onder ons voorzitterschap verder gewerkt worden aan de lopende en drastische herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving, die voor betaalbare en beschikbare medicijnen moet zorgen, overal in de EU. Persoonlijk ben ik ook uitermate tevreden dat ziektepreventie en betere algemene gezondheid ook bij de prioriteiten hoort.  Zeker wat het preventieluik van het Europees Plan tegen Kanker betreft, is er nog heel wat werk. Samen met aandacht voor bredere preventie van andere niet-overdraagbare ziekten, zal dit onderwerp zijn van een informele raad van Europese Ministers in april. Het voorzitterschap stelt een transversale benadering voor wanneer het gaat over gezondheid. De enige juiste benadering, als je het mij vraagt. Ook wanneer het gaat over mentale gezondheid is een holistische aanpak op Europees niveau essentieel.”

“De laatste maanden tot de verkiezingen in juni zullen ook cruciaal zijn in het afsluiten van ons werk rond de Europese Green Deal. De strijd tegen de klimaatverandering is essentieel, zowel voor ons als voor onze nakomelingen. Het is aan ons om belangrijke lopende dossiers af te ronden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe regels rond verpakkingsafval of betere lucht- en waterkwaliteit. We hebben ook aandacht voor de uitrol van de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen. Dit stond de laatste jaren niet hoog genoeg op de agenda. Als één van de meest vervuilde regio’s in Europa moeten we verder werken aan een brede strategie om de blootstelling aan PFAS te verminderen en het gebruik ervan te verbieden.” 

“De lopende herziening van het huidig Meerjarig Financieel Kader is een volgende belangrijke werf. We hebben een Europese begroting nodig die voldoende ruimte geeft aan de nodige investeringen en die de kleinste schouders kan ondersteunen. Ik denk ook vooral aan het SURE-financieringsinstrument, bedoeld om tijdelijke steun te geven om het risico op werkloosheid te voorkomen. Ik ondersteun ook volledig het streven om een akkoord te vinden over nieuwe Europese begrotingsregels, met ruimte voor de uitbouw van de sociale pijler. Belastingfraude, belastingontduiking en belastingconcurrentie moeten ook op Europees niveau worden aangepakt. Ons voorzitterschap zal ook hier verdere hervormingen en vooruitgang voorbereiden.”

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen