Menu
Europese klimaatwet mijlpaal in strijd tegen klimaatverandering

Europese klimaatwet mijlpaal in strijd tegen klimaatverandering

Klimaat
4 min. leestijd

Het Europees Parlement stemde woensdag voor de Europese klimaatwet, die de doelstelling voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050 in wetgeving verankert. CD&V-Europarlementsleden Kris Peeters en Cindy Franssen noemen het een mijlpaal in de strijd tegen klimaatverandering: “De ambitie ligt nu definitief en juridisch vast en de weg ernaartoe is uitgestippeld, nu moeten we volop aan het werk om deze ook te halen”, klinkt het.

Kris Peeters: “Het Europees Parlement heeft zich vandaag bijzonder ambitieus getoond door de klimaatneutraliteit tegen 2050 juridisch vast te leggen. Om deze ambitie te halen, moeten onze tussentijdse doelen tegen 2030 fors omhoog. Onze fractie heeft zich steeds volmondig achter een reductie van ten minste 55% tegen 2030 geschaard, zoals de Europese Commissie ook voorstelt. We zullen ons blijven verzetten tegen een reductie van 60%, omdat deze tussendoelstelling onvoldoende wetenschappelijk en maatschappelijk onderbouwd is. Een uitgebreide studie van de Commissie toonde aan dat we met een tussentijdse ambitie van 55% de doelstelling voor een klimaatneutraal Europa tijdig zullen halen, op een sociale en economisch duurzame manier. Een opbod van percentages waarvan we de impact onvoldoende kunnen inschatten zal het klimaat en de Europeanen niet vooruithelpen. We moeten iedereen meekrijgen of het zal niet lukken.”

Cindy Franssen: "Het zal cruciaal zijn om steeds de sociale impact van de nieuwe maatregelen in te schatten. De meest kwetsbaren in onze samenleving mogen niet opnieuw de dupe worden."

Voor Cindy Franssen gaat deze wet bovendien om meer dan enkel het terugdringen van de opwarming van de aarde. “Natuurlijk is het beperken van onze uitstoot vooral belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering, maar het gaat verder dan dat. De invloed van wat we vandaag goedkeuren op de volksgezondheid is onmiskenbaar. Gezondere lucht zorgt niet alleen voor minder vroegtijdige sterfgevallen, een reductie van 55% in de uitstoot van broeikasgassen in 2030 resulteert ook in bijna 5 miljard euro besparingen in kosten gelieerd aan luchtvervuiling.”

“Indien we willen evolueren naar een klimaatneutrale samenleving in 2050 zullen we er wel voor moeten zorgen dat we hierin iedereen mee nemen. Het zal cruciaal zijn om steeds de sociale impact van de nieuwe maatregelen in te schatten. De meest kwetsbaren in onze samenleving mogen niet opnieuw de dupe worden. De impact op tewerkstelling zal groot zijn en uit cijfermateriaal blijkt dat huishoudens een groter deel van hun inkomen zullen moeten besteden aan energie en bijhorende renovaties. We moeten verzekeren dat zij de nodige financiële ondersteuning krijgen en dat we voldoende duurzame en toekomstgerichte jobs creëren. Enkel zo werken we aan een doeltreffend klimaatbeleid dat sociaal rechtvaardig is”, besluit Cindy Franssen.

Nu het standpunt van het Europees Parlement gekend is, kunnen de Raad en het Parlement samen tot een definitieve klimaatwet komen.

Achtergrond

De Europese klimaatwet is een eerste belangrijke onderdeel van de klimaatplannen van de Commissie, de Green Deal. De wet verankert de doelstelling voor een klimaatneutraal Europa in wetgeving en bepaalt ook mee het traject ernaar toe. Het Parlement vraagt ook dat elke lidstaat individueel klimaatneutraliteit nastreeft. Daarnaast moet de Commissie op regelmatige basis onderzoeken of de lidstaten op schema liggen richting 2050. Indien niet, vraagt het Parlement om nieuwe maatregelen. Een eerste belangrijk pakket aan acties komt er reeds in het voorjaar van volgend jaar. Een nieuwe ‘Raad voor klimaatverandering’, bestaande uit experts uit alle lidstaten, moet de EU ondersteunen in haar ambitie.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen