Menu
Europees Parlement bereikt akkoord over nieuwe klimaatwetgeving

Europees Parlement bereikt akkoord over nieuwe klimaatwetgeving

- Brussel
Klimaat
3 min. leestijd

De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over drie bijkomende aanscherpingen van het Europees klimaatbeleid. Tijdens een eerdere stemming op 8 juni werd er nog geen meerderheid gevonden. Europees parlementslid Cindy Franssen: “Wat begin juni helaas nog niet het geval was, lukte nu wel: een akkoord over een nieuw, ambitieus klimaatbeleid waaraan iedereen zijn steentje kan en moet toe bijdragen. Naast die ambitie moet ons klimaatbeleid ook sociaal rechtvaardig zijn. Ik ben daarom heel tevreden met de oprichting van een sociaal klimaatfonds.”

De plenaire vergadering van het parlement stemde vandaag over drie dossiers: de herziening van het Europees emissiehandelssysteem (ETS), de invoering van een koolstofheffing aan de Europese buitengrenzen (CBAM) en de oprichting van een Sociaal klimaatfonds.

Cindy Franssen: “De stemming van vandaag is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen. De klok tikt en we kunnen ons geen vertraging meer veroorloven. Het is goed dat we uiteindelijk snel een akkoord hebben gevonden over de laatste openstaande punten.”

“We mogen niemand achterlaten in onze klimaatregels. Ik ben dan ook uiterst tevreden met de oprichting van het sociaal klimaatfonds. Niet iedereen heeft de financiële slagkracht om te investeren in een elektrische wagen of in een duurzame renovatie. Ons klimaatbeleid mag geen nieuwe kloof tussen bemiddeld en onbemiddeld slaan. De energietransitie moet er komen voor iedereen, niet enkel voor zij die het zich kunnen permitteren. Via de sociale klimaatplannen die de lidstaten moeten opmaken, gaat er specifiek aandacht naar lage- en lage-middeninkomens die het grootste risico lopen op energie- of vervoersarmoede. Zo kunnen ook zij investeren in noodzakelijke renovaties van hun woningen of duurzaam transport. Op die manier versnellen we niet alleen de klimaattransitie, maar zorgen we tegelijk ook voor een lagere energiefactuur.”

“Naast onze burgers moeten we er ook voor zorgen dat onze bedrijven volledig mee zijn in dit verhaal. Niemand wint erbij als zij hun productie verplaatsen naar landen buiten de EU waar minder strenge klimaatregels gelden: niet de mensen die hun jobs zien verdwijnen, maar ook het klimaat niet. Daarom is het goed dat we hen vandaag de nodige ademruimte hebben gegeven. We moeten het aantal uitstootrechten dat op de markt is verminderen, dat is zeker. Maar dat in één keer doen zou een te grote schok betekenen. We kiezen voor een meer graduele afbouw, maar gaan zo voor een eindresultaat van 63% minder uitstoot tegen 2030. Dat gaat verder dan de 61% die de Commissie voorstelde.”

“Tegelijk vragen we dat het huidige systeem van gratis uitstootrechten, waarmee we onze bedrijven beschermen tegen oneerlijke buitenlandse concurrentie, pas afgebouwd wordt zodra we weten dat de nieuwe koolstofgrensheffing werkt.  Het nieuwe CBAM-systeem zal in de toekomst koolstoflekkage voorkomen. Op producten ingevoerd van buiten de EU zullen importeurs CO2-heffing moeten betalen. Maar een nieuw systeem dient te voldoen aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie en mag geen luchtkasteel worden. Zodra we zeker weten dat de nieuwe regels werken, kunnen we de oude afbouwen.”

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen