Menu
'Onze tabaksregels voor e-sigaretten moeten strenger en beter afdwingbaar worden'

'Onze tabaksregels voor e-sigaretten moeten strenger en beter afdwingbaar worden'

- Bron: Knack
Kanker Volksgezondheid
3 min. leestijd

'Een rookvrije wereld komt er niet zomaar', schrijven kamerlid Els Van Hoof en europarlementslid Cindy Franssen naar aanleiding van de Werelddag tegen Tabak.

Elk jaar krijgen 2,7 miljoen Europeanen een kankerdiagnose. Elke diagnose is een verhaal op zich, maar volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 27% ervan gelinkt aan tabaksgebruik. Dat zijn enorme cijfers, die gelukkig niet onomkeerbaar zijn. We kunnen hier iets aan doen en we moeten hier iets aan doen. Als we er in slagen een einde te maken aan het tabaksgebruik kunnen we bijvoorbeeld negen op de tien gevallen van longkanker voorkomen. Ook dat zijn enorme cijfers.

Net omwille van deze impact is onze ambitie duidelijk: met het Europese plan tegen kanker willen we dat tegen 2040 minder dan vijf procent van de Europeanen rookt. Vandaag is dit nog één op vier in de EU en één op vijf in België. Deze doelstelling volgt het actieplan Generatie Rookvrij dat we bij ons al kennen onder initiatief van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving.

Onze tabaksregels voor e-sigaretten moeten strenger en beter afdwingbaar worden.

Onmogelijk denkt u? Moeilijk, dat wel. Maar onmogelijk is het niet. Om deze ambitie te halen is er actie nodig, en snel. We moeten er alles aan doen om rokers aan te moedigen om te stoppen. Tegelijk het is nog belangrijker om het starten met roken bij jongeren te ontmoedigen. Wie niet start hoeft ook nooit te stoppen, simpel. Een doorgedreven beleid met duidelijke regels, strenge handhaving en bescherming voor jongeren is daarbij essentieel.

Welke maatregelen zijn er nodig? België is op het vlak van volledig neutrale verpakkingen en totaal reclameverbod reeds een voorloper. Deze maatregelen moeten ook op EU-niveau genomen worden. Om ook niet-rokers te beschermen willen we de verplichte rookvrije zones ook gevoelig uitbreiden naar buitenruimtes. Daarnaast blijven accijnzen een van de doeltreffendste manieren om roken te ontmoedigen en moeten we ze Europees verhogen op tabaksproducten. Om de aantrekkelijkheid van tabak voor jongeren in te perken is een uitstalverbod nodig in winkels. Je banaliseert roken door het naast het snoep uit te stallen. Om een juist beeld te kunnen vormen over de schadelijkheid van sigaretten is het belangrijk om een onafhankelijk ontwikkelde meetmethode te gebruiken, zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is nu nog niet het geval.

De laatste jaren zijn e-sigaretten en andere nieuwe rookvormen de nieuwe trend, vooral bij jongere mensen. Dit vraagt dan ook onze speciale aandacht. We moeten ervoor zorgen dat e-sigaretten voor jongeren niet als laagdrempelig opstapje naar regulier tabaksgebruik gaan dienen. Dat zou al helemaal nefast zijn. Onze tabaksregels voor e-sigaretten moeten strenger en beter afdwingbaar.

Duidelijke regels over e-sigaretten zijn dus nodig, zowel op vlak van reclame, samenstelling en gebruik ervan. Daarom willen we ten eerste het gebruik van e-sigaretten ook in de rookvrije zones aan banden leggen. Je zal dus niet meer kunnen vapen waar je wilt.

Ten tweede pakken we de inbreuken op de reclameregels aan. Het is vandaag al verboden om e-sigaretten te promoten, maar in de praktijk zien we dat hier nog veel inbreuken voorkomen. Het kan niet dat fabrikanten of winkels aan de hand van bijvoorbeeld afbeeldingen met stukken fruit doen uitschijnen dat e-sigaretten gezond zijn. Dat is zeer misleidend. Het blijkt vooral op sociale media en het internet een uitdaging om de regels af te dwingen. Nieuwe en strengere Europese wetgeving en handhaving is dus nodig.

Ten derde willen we dat het algemeen verbod op tabak met smaakjes uitbreiden naar e-sigaretten. Daarvoor heeft CD&V in België de nodige voorstellen ingediend. Deze smaakjes zorgen namelijk niet alleen voor veel verwarring over de schadelijkheid, ze verhogen vooral de aantrekkelijkheid en verlagen de drempel voor jongeren en niet-rokers om te beginnen met het consumeren van e-sigaretten.

Een combinatie van al deze maatregelen, een goed doordachte begeleiding en de juiste nazorg zal ons op weg helpen om Europa tabaksvrij te maken. Het Europees plan tegen kanker zet dit alles nu in gang. Er ligt enorm veel werk op de plank en het belooft een zware strijd te worden. Een tabaksvrije generatie is nu eenmaal enorm hoog gegrepen. Maar laat dat vandaag, op de Werelddag zonder tabak, meer dan ooit onze ambitie zijn!

Cindy Franssen is coördinator in de bijzonder commissie voor de strijd tegen kanker van het Europees Parlement.
Els Van Hoof is Kamerlid.

Het opiniestuk werd gepubliceerd op Knack.be: https://www.knack.be/nieuws/belgie/onze-tabaksregels-voor-e-sigaretten-moeten-strenger-en-beter-afdwingbaar-worden/article-opinion-1740071.html

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen