Menu
Het Europees Parlement installeert een nieuwe commissie volksgezondheid en dat is heel belangrijk voor de gezondheid van iedereen.

Het Europees Parlement installeert een nieuwe commissie volksgezondheid en dat is heel belangrijk voor de gezondheid van iedereen.

- Straatsburg
Kanker Volksgezondheid
3 min. leestijd

Naar aanleiding van de viering van 30 jaar interne markt vorige maand, pleitte ik voor een inclusievere, sociale 2.0 versie. Samenwerken in Europa werkt. Dat bewijzen de resultaten van de voorbije jaren. We moeten doorzetten om Europa verder uit te bouwen, ook op terreinen die misschien minder voor de hand liggen. En wat geldt voor het sociaal beleid, is ook van toepassing op het volksgezondheidsbeleid. De interne markt moet meer zijn dan louter een economische unie. In haar State of the Union (september 2022) kondigde Ursula Von der Leyen aan werk te willen maken van een Europese gezondheidsunie. De oprichting van een nieuwe commissie in het Europees Parlement is een nieuwe stap in die richting. 

Terwijl het gezondheidsbeleid jarenlang eerder gezien werd als een nationale bevoegdheid, zorgde de coronacrisis voor een stroomversnelling. Velen zien nu in dat samenwerken ook hier voordelen biedt. Na een initieel lappendeken van nationale maatregelen kregen we stilaan een Europees antwoord op de crisis. Europa kon met groepsaankopen vaccins tegen een betaalbare prijs, solidair en tegelijkertijd over de lidstaten verspreiden. En naast het delen van beschikbare wetenschappelijke gegevens, konden ook patiënten grensoverschrijdend worden opgevangen en verzorgd. Voor iedereen is het intussen duidelijk dat bij grote grensoverschrijdende gezondheidscrisissen de EU in de cockpit moet zitten. Maar daarvoor moet Europa dan het juiste gereedschap krijgen en daar dienen nog belangrijke stappen gezet te worden. 

Intussen werd het EU4Health (Europees gezondheidsprogramma) uitgetekend. De EU biedt met dit financieel programma een toegevoegde waarde, als aanvulling op het beleid van de lidstaten. Daarin vallen ook vier belangrijke doelstellingen te realiseren: de gezondheid van iedereen verbeteren en bevorderen, mensen beter beschermen tegen gezondheidsbedreigingen, de toegang tot geneesmiddelen makkelijker maken en de gezondheidsstelsels versterken door o.m. een betere uitwisseling van gezondheidsgegevens. 

In nasleep van de coronacrisis versterkten we ondertussen ook de rol van Europees geneesmiddelenagentschap en het Europees agentschap voor ziektepreventie- en bestrijding. Er werden nieuwe regels vastgelegd die een Europees antwoord mogelijk moeten maken bij een volgende grensoverschrijdende gezondheidscrisis. Tegelijk pleit het Europees Parlement al jaren voor meer investeringen in de gezondheidssystemen van de lidstaten en het principe van ‘health in all policies’.

Het is hoog tijd dat we gezondheid mee op de eerste plaats zetten in beleidsbeslissingen. 

Er ligt dus nog heel wat werk op de plank, willen we evolueren naar een echte gezondheidsunie. Het EU-kankerplan moet verder worden uitgerold, de farmaceutische wetgeving is toe aan een dringende update, de grensoverschrijdende toegang tot gezondheidsdiensten kunnen vlotter en makkelijker en we hebben nood aan meer aandacht voor de personeelsnoden in de zorg. Vaak nationale thema’s, maar waar de Europese Unie nog een enorme toegevoegde waarde kan betekenen.

Dit is een stevige agenda voor de volgende jaren. Maar dankzij deze nieuwe parlementaire subcommissie maken we van het gezondheidsbeleid een politieke topprioriteit. Zo zullen we de uitvoering van deze ambities kunnen opvolgen en aanvullen. 

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen