Menu
Europees Parlement wil dat lidstaten kankermedicijnen samen aankopen

Europees Parlement wil dat lidstaten kankermedicijnen samen aankopen

Kanker Volksgezondheid Europese Unie
3 min. leestijd

Op Wereldkankerdag (4 februari) wordt zoals elk jaar extra aandacht gevraagd voor de strijd tegen kanker. Dit jaar is het centrale thema ‘close the care gap’. Cindy Franssen: “We zien nog steeds grote nationale verschillen in de toegang tot de best mogelijke zorg. Voor mij moet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van kankermedicijnen en -behandelingen de komende jaren centraal staan. Door samen geneesmiddelen aan te kopen op Europees niveau kunnen we echt een verschil maken.”

Elk jaar krijgen 2,7 miljoen mensen in de EU de diagnose van kanker. Van al deze patiënten heeft niet iedereen dezelfde overlevingskans. Er zijn niet enkel socio-economische, maar ook geografische verschillen. Volgens Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V, kan dit niet langer: “Het dichten van deze gezondheidskloven is één van de belangrijkste doelstellingen van het Europees Plan tegen Kanker. Het kan niet dat je overlevingskansen afhangen van de plaats waar je geboren bent of van je socio-economische status. Door meer samen te werken op Europees niveau kunnen we die verschillen verkleinen. Daarom zetten we dan ook in op een totaalaanpak.”

Eén van die ongelijkheden situeert zich echter in de toegang tot de juiste kankermedicatie of -behandeling. In sommige lidstaten zijn er bijvoorbeeld tekorten aan reguliere medicijnen, andere hebben te weinig toegang tot innovatieve en dure behandelingen. Cindy Franssen: “Het aankopen van geneesmiddelen is vaak nog grotendeels een nationale aangelegenheid. Er zijn wel al een paar grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld zoals het Beneluxa-initiatief tussen België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland, maar tijdens de hoorzittingen van de bijzondere commissie voor de strijd tegen kanker in het Europees Parlement bleek dat de toegang tot de juiste medicijnen en behandelingen toch zeer ongelijk blijft.”

“Daarom schuift ons eindrapport een Europese oplossing naar voren: het samen aankopen van medicijnen en behandelingen. In een eerste fase kijken we dan vooral naar zeldzame kankers, kinderkankers of zeer dure en nieuwe behandelingen. Hiermee kunnen we niet enkel tekorten wegwerken, maar zorgen we er ook voor dat alle lidstaten op hetzelfde moment toegang hebben tot een bepaald medicijn of behandeling. Door samen te onderhandelen kan je tegelijk ook de prijs drukken. Samen sta je sterker dan alleen. Laat de ervaring van het aankopen van COVID-19 vaccins hier een voorbeeld zijn.”

Voor Franssen kan de samenwerking ook verder gaan: “Naast gezamenlijk aankopen kunnen lidstaten ook meer samen gaan analyseren of een nieuw geneesmiddel of behandeling een echte toegevoegde waarde betekent in vergelijking met wat er al op de markt is. Die analyse gebeurt nu nog vaak parallel in verschillende lidstaten. Dat is simpelweg niet efficiënt.” 

Dit is slechts één van de aanbevelingen van het Europees Parlement voor de strijd tegen kanker. Via een 360° benadering kijken we naar alle stadia van de ziekte en kan er echt een verschil gemaakt worden voor patiënten, hun families, medisch personeel en onderzoekers. Van preventie en screening, over snelle diagnose, toegang tot de best mogelijke behandeling en helemaal tot nazorg: elke fase is belangrijk. De Europese Unie heeft in al deze aspecten een duidelijke meerwaarde. Het rapport met aanbevelingen van het Europees Parlement werd reeds in december in de speciale commissie voor de strijd tegen kanker gestemd. De finale stemming in plenaire zitting vindt plaats op 15 februari.

Perscontact

Seppe Gallon
Adviseur Klimaat & Gezondheidszorg
+32 476 37 24 08
seppe.gallon@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen