Menu
EU moet recht op vergeten invoeren voor alle ex-kankerpatiënten

EU moet recht op vergeten invoeren voor alle ex-kankerpatiënten

- Brussel
Kanker Volksgezondheid Europese Unie
4 min. leestijd

Vandaag stelt de Europese Commissie haar EU beating Cancer plan voor. Europarlementslid Franssen steunt de ambitie volledig en roept op tot een Europees recht om vergeten te worden voor alle ex-kankerpatiënten om een eerlijke toegang tot financiële diensten te garanderen.

Cindy Franssen, EVP-coördinator in de bijzonder commissie voor de strijd tegen kanker van het Europees Parlement: Elk jaar krijgen binnen de Europese Unie 2,6 miljoen mensen de diagnose van kanker. Jaarlijks sterven 1,3 miljoen mensen. Dat zijn harde cijfers. De lancering van het EU Beating Cancer Plan komt geen dag te vroeg, want we moeten een versnelling hoger schakelen. Met een 360 graden aanpak nemen we elk facet van de ziekte op: betere preventie, vroege detectie, screening, diagnose, behandeling, maar ook het leven en de levenskwaliteit na het overwinnen van de kanker.

Recht op vergeten

Cindy Franssen: Het Europees plan heeft grote ambities voor preventie en behandeling, maar de nazorg kan beter. 1 van de prioriteiten die we op Europees niveau moeten durven stellen, is het recht om vergeten te worden. Patiënten die de ziekte overleven en al jarenlang genezen verklaard zijn, moeten vaak bijzonder hoge premies betalen voor financiële basisdiensten. Bijvoorbeeld het aangaan van een schuldsaldoverzekering bij aankoop van een huis is vaak flink duurder omdat er rekening gehouden met het kankerverleden. Hierdoor kunnen ex-patiënten geen of moeilijker een verzekering afsluiten. De gevraagde premies zijn vaak ook veel hoger dan het risico op herval rechtvaardigt.

Patiënten genieten al bescherming in 4 lidstaten (België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg). In België bijvoorbeeld mag, door het recht om vergeten te worden, een verzekeraar tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling geen rekening meer houden met die kanker als een ex-kankerpatiënt een schuldsaldoverzekering aanvraagt. De verzekeraar kan zich m.a.w. niet meer op die kanker beroepen om een verzekeringsaanvraag te weigeren of om een medische bijpremie te laten betalen.

Patiënten die de ziekte overleven en al jarenlang genezen verklaard zijn, moeten vaak bijzonder hoge premies betalen voor financiële basisdiensten.

We willen dit recht om vergeten te worden op Europees niveau garanderen. Patiënten, ongeacht hun afkomst, moeten kunnen genieten van dit recht. Voor ons gaat dit in eerste instantie over de schuldsaldoverzekering, omdat dit de meeste verregaande financiële gevolgen heeft. Maar we moeten ook verder kijken en het recht uitbreiden naar bijvoorbeeld hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen gewaarborgd inkomen. Via een taskforce dat de effecten van de bestaande wetgeving in de vier lidstaten analyseert, kunnen we een nieuw Europees wetgevingsvoorstel opstellen of bestaande richtlijnen aanpassen, zoals bijvoorbeeld de richtlijn 2014/17/ЕU van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen. Het doel mag geenzins zijn de bescherming te verlagen, maar eerder gezamenlijk te versterken.

De periode van 10 jaar is voor jongeren in het bijzonder vaak te lang, dus voor hen willen we graag een kortere termijn zien. Wie in zijn kindertijd of jeugd kanker overleefd heeft, verdient de steun om het volwassen leven aan te vatten zoals elke andere jongere dat kan doen. We pleiten voor een periode van vijf jaar voor jongeren aangevuld met een referentiekader dat op basis van wetenschappelijke inzichten en medische vooruitgang de periode voor bepaalde kankers verkort.

Ook de plicht om het kankerverleden al dan niet te moeten melden aan de verzekeraar, ook na het verstrijken van de termijnen, moeten we ook onder de loep nemen.

België als voorloper

Het recht om vergeten te worden werd bij wet van 4 april 2019 in België opgenomen in de Wet betreffende de verzekeringen, onder bevoegde minister Kris Peeters. Deze wetgeving is in werking getreden op 01.02.2020. Daarmee is België samen met Frankrijk, Nederland en Luxemburg een van de vier Europese landen die een dergelijke bescherming voor ex-kankerpatiënten hebben opgenomen. https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019040426&table_name=wet

Wat voorziet de Belgische wetgeving?

  • Het recht heeft betrekking op het verkrijgen van een hypothecair krediet (schuldsaldoverzekering) en een beroepskrediet.
  • Personen die getroffen werden door een kankeraandoening moeten dit wel nog steeds melden wanneer zij een hypothecair krediet willen aangaan. Ze hebben dus een meldingsplicht.
  • De verzekeraar mag bij het verstrijken van de termijn van 10 jaar na het succesvol beëindigen van de behandeling en voor zover geen herval plaatvond, geen rekening houden met deze kankeraandoening.
  • De verzekeraar mag de persoon niet uitsluiten van een verzekering omwille van de kankeraandoening.
  • Standaard geldt er dus een periode van 10 jaar, maar via een koninklijk besluit kan in een referentierooster bepaald worden dat voor bepaalde aandoeningen er een kortere termijn dan 10 jaar geldt.
  • Het meest recente referentierooster dateert is in werking getreden in april 2020.
  • Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg evalueert het referentierooster tweejaarlijks in functie van de medische vooruitgang en de beschikbare wetenschappelijke gegevens inzake de aandoeningen.
Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen