Menu
Cindy Franssen lid van bijzondere commissie kankerbestrijding: “Preventie, innovatie en specifieke noden AYA’s prioritair”

Cindy Franssen lid van bijzondere commissie kankerbestrijding: “Preventie, innovatie en specifieke noden AYA’s prioritair”

Kanker
3 min. leestijd

Vandaag stelt het Europees Parlement de parlementsleden aan die deel zullen uitmaken van de bijzondere commissie in de strijd tegen kanker. Cindy Franssen (CD&V) is een van die leden en reageert zeer tevreden: “Ik kijk ernaar uit om in deze bijzondere commissie concrete voorstellen uit te werken die het toekomstige EU-beleid in de strijd tegen kanker vorm zullen geven. Jaarlijks sterven zo’n 1,3 miljoen Europeanen aan kanker, ik geloof erin dat Europese samenwerking dit cijfer drastisch kan verlagen.”

Nadat het Europees Parlement in juni reeds haar goedkeuring had gegeven over het mandaat van deze bijzondere commissie kankerbestrijding, worden op vrijdag 10 juli de leden aangesteld. Dit was een strijdpunt van de Europese volkspartij (EVP) tijdens de voorbije Europese campagne. Fractieleider Manfred Weber heeft hier hard op ingezet. Cindy Franssen (CD&V), voor wie de strijd tegen kanker een absolute prioriteit is, mag zetelen namens de Europese Volkspartij: “Ik zal in de komende maanden in overleg gaan met patiëntenorganisaties, artsen, verpleegkundigen, wetenschappers en vele andere betrokken actoren en organisaties. Op die manier weet ik waar de noden zijn en kan ik deze bekomernissen en aanbevelingen meenemen in het parlementair werk.”

Cindy Franssen: “Iedereen kent wel iemand in zijn (naaste) omgeving die door deze vreselijke ziekte wordt getroffen. Elk jaar zijn er zo’n 3,5 miljoen kankerdiagnoses in de Europese Unie en als we niets doen kan dit aantal verdubbelen tegen 2035. Jaarlijks resulteert dit tot 1,3 miljoen sterfgevallen.”

Cindy Franssen: “Met de bijzondere commissie willen we in het komende jaar onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze vreselijke ziekte aan te pakken en het toekomstige EU-beleid te versterken. We moeten daarbij volop inzetten op preventie, van gezonde voeding over vaccinatie tot beperking van milieurisicofactoren en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Verder moeten we focussen op vroegtijdige opsporing, onderzoek en innovatieve kankerbehandelingen, toegankelijke en betaalbare geneesmiddelen, e-health en samenwerking tussen lidstaten. Specifiek willen we de aandacht vestigen op AYA’s - adolescenten en jong volwassenen - zodat zij de juiste, gespecialiseerde en leeftijdsspecifieke behandeling kunnen krijgen.”

De bijzondere commissie gaat van start in september en krijgt een mandaat voor een jaar. “Het is de bedoeling dat we na dit jaar concrete aanbevelingen formuleren die dan kunnen uitmonden in wetgeving. Voor mij is het van uiterst belang dat bij onze initiatieven de patiënt steeds centraal staat, waarbij hun levenskwaliteit en de nazorg essentieel zijn”, besluit Cindy Franssen.

Achtergrondinformatie

Deze bijzondere commissie kankerbestrijding komt er op vraag van de Europese Volkspartij die tijdens de verkiezingscampagne al de strijd tegen kanker sterk naar voren schoof als een van haar prioriteiten. Ook de Europese Commissie, met vooral Eurocommissaris Stella Kyriakides, zullen in het najaar van 2020 met een allesomvattende EU-strategie komen in de strijd tegen kanker: Europe’s beating cancer plan. Op 4 februari 2020 startte alvast een publieke consultatieronde voor input van de stakeholders voor deze strategie.

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen