Menu
Nood aan Europese kinderrechtenvertegenwoordiger om kinderrechtenbeleid te versterken

Nood aan Europese kinderrechtenvertegenwoordiger om kinderrechtenbeleid te versterken

Gelijke kansen
2 min. leestijd

Op dinsdag 26 november heeft het Europees parlement een resolutie over kinderrechten goedgekeurd met 495 stemmen voor, 58 tegen en 87 onthoudingen. De tekst is mee ingediend door Europarlementslid Cindy Franssen.

Cindy Franssen: “Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van het Kinderrechtenverdrag heeft het Europees parlement vandaag opnieuw haar engagement uitgedrukt om de rechten van elk kind verder te versterken en te garanderen. De breed gedragen resolutie heeft grote ambities inzake bescherming, voorzieningen en participatie van kinderen. Die ambitie is broodnodig. Vandaag zijn kinderen bijna een kwart van de in de EU geregistreerde slachtoffers van mensenhandel. Een op de vijf kinderen is nog steeds het slachtoffer van een of andere vorm van seksueel geweld. Bijna 25 miljoen kinderen in de EU lopen het risico in armoede te vervallen of sociaal buitengesloten te worden. Bovendien zijn kinderen vaak de eerste slachtoffers van extreme weersverschijnselen: ruim een kwart van de sterfgevallen onder kinderen jonger dan 5 jaar wereldwijd houdt dan ook direct of indirect verband met milieurisico’s. Dat zijn onaanvaardbare cijfers. Wie niet inzet op jonge kinderen, dreigt een hele generatie te verliezen.”

Daarom wil Europarlementslid Franssen de rechten van kinderen volledig uitwerken in het beleid van de Europese Unie:

“Naar analogie met de Vlaamse kinderrechtencommissaris hebben we een EU-vertegenwoordiger nodig voor kinderrechten." 

"Die coördineert een omvattend beleid dat kinderen kind laat zijn, met volgende actiepunten:

  • kinderarmoede halveren tegen 2030
  • aandacht schenken aan mentale gezondheid
  • een Europese kindergarantie zodat elk kind dat met het risico op armoede of sociale uitsluiting leeft, toegang heeft tot gezondheidszorg, onderwijs, voeding, opvang, degelijke huisvesting
  • kinderen beschermen tegen schadelijke stoffen, klimaatopwarming, hormoon verstorende stoffen
  • participatie van kinderen verhogen.”
Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen