Menu
Europees Parlement roept op om een versnelling hoger te schakelen voor gendergelijk Europa

Europees Parlement roept op om een versnelling hoger te schakelen voor gendergelijk Europa

- Brussel
Gelijke kansen
4 min. leestijd

Het Europees Parlement keurde vandaag een resolutie goed over de toestand van de vrouwenrechten in Europa. Het Parlement maakt een voorzichtig positieve balans op, maar roept de Europese Commissie en de lidstaten op om een versnelling hoger te schakelen om tot een gendergelijker Europa te komen.

Europees Parlementslid Cindy Franssen: “Vandaag zijn we bijna 26 jaar na de vierde vrouwenconferentie in Peking, die streefde naar gendergelijkheid in de wereld. Ik ben tevreden dat er effectief vooruitgang is geboekt in Europa. Maar uit onderzoek van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) blijkt echter dat de vooruitgang onaanvaardbaar traag verloopt en dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Aan het huidige tempo zou het nog maar liefst 60 jaar duren alvorens we complete gendergelijkheid kunnen bereiken in de Europese Unie.”

“België staat in de subtop van Europese landen inzake gendergelijkheid, maar jammer genoeg zien we dat ons land sinds 2010 aan het stagneren is. We verloren 4 plaatsen op de Europese lijst en stegen maar met 2,1% op de gendergelijkheidsindex van EIGE sinds 2010 tot een score van 71,4%. Ter vergelijking Zweden scoort als koploper 83,8%.”

Cindy Franssen: “Dit is onaanvaardbaar. We moeten niet alleen een tandje bijsteken, we moeten ook oppassen dat verworvenheden die veel moeite hebben gekost niet worden teruggedraaid. Als ik naar de situatie in bepaalde landen in Oost-Europa kijk, stel ik jammer genoeg vast dat gendergelijkheid niet de absolute prioriteit is die het zou moeten zijn. Zeker in tijden van Corona, waarin vrouwen disproportioneel hard worden getroffen, moet we alle vrouwen aan boord houden, inclusief vrouwen in de meest kwetsbare posities, zoals alleenstaande moeders in armoede of vrouwen met chronische aandoeningen.”

“Tijdens de eerste lockdown werd 1 op 5 vrouwen geconfronteerd met huishoudelijk geweld. Daarom vraag ik met absolute aandrang aan de Commissie en de lidstaten om eindelijk de Istanbul Conventie te ratificeren en van het geweld op vrouwen een topprioriteit te maken zodat we onze vrouwen een waardig en veilig leven kunnen garanderen.”

“Naast het gendergerelateerd geweld, moeten de Europese Commissie en de lidstaten dringend enkele tanden bij steken om eindelijk werk te maken van het dichten van de genderloonkloof via loontransparantie, het bestrijden van gender stereotypes, het tot stand brengen van genderevenwicht in de besluitvorming en de snelle omzetting van de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven. Laats ons geen bijkomende 25 jaar meer wachten om tot een gendergelijk Europa te komen.”

 

Achtergrondliteratuur:

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/BE

https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-platform-action-eu-member-states

Perscontact

Kim Van Aken
Adviseur Arbeid & Sociale Zaken
+32 472 68 37 24
kim.vanaken@europarl.europa.eu

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen