Menu
Cruciale week voor een socialer en duurzamer Europa

Cruciale week voor een socialer en duurzamer Europa

De plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft deze week verschillende wetgevende dossiers goedgekeurd die bijdragen tot een socialer en duurzamer Europa. Cindy Franssen: “De voorbije legislatuur is er heel wat vooruitgang geboekt om het leven van burgers te verbeteren en van Europa een eerlijkere en rechtvaardigere plek te maken. Ik ben tevreden dat we tijdens de laatste plenaire sessie van dit mandaat ook nog finaal groen licht kunnen geven aan een betere sociale bescherming van platformwerkers, een Europese richtlijn voor gendergerelateerd geweld, een zorgplicht voor bedrijven en de uitrol van de European Disability Card.”

Op de valreep keurde het Europees Parlement nog formeel 50 triloogakkoorden inzake wetgevende dossiers goed. Deze akkoorden tussen het Parlement en de lidstaten werden de voorbije maanden al bereikt. Ze konden, door juridische analyses en vertalingen, nu pas ter stemming worden voorgelegd.

Platformwerkers

In de EU werken 28 miljoen werknemers voor online platformen zoals Uber, Deliveroo of Bolt. Naar schatting opereren ongeveer 5,5 miljoen van hen momenteel als schijnzelfstandigen. Het Parlement stemde daarom een richtlijn die voorziet in de herclassificatie van de platformwerkers met omgekeerde bewijslast, wat moet zorgen voor een betere sociale bescherming. Het akkoord met de lidstaten werd in december 2023 bereikt.

“Voor miljoenen platformwerkers is dit een grote stap vooruit. Zij zullen met deze nieuwe regels recht hebben op de sociale bescherming die ze verdienen; betaald verlof, gegarandeerde rustpauzes, (minstens) een minimumloon, opbouw van pensioenrechten, moederschaps- of vaderschapsverlof, ...”

Geweld op vrouwen

Meer dan twee jaar nadat de Europese Commissie haar langverwacht voorstel presenteerde werd een nieuwe richtlijn gestemd om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. De nieuwe richtlijn voorziet ook in het versterken van de slachtofferhulp, strafbaarstelling van bepaalde vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en een verbeterde toegang van slachtoffers tot de rechter en tot passende bescherming. 

“Momenteel pakt elke lidstaat gendergerelateerd geweld anders aan. Daardoor zijn vrouwen in bepaalde landen veiliger dan in andere landen. Met deze richtlijn gaan we voor een harmonisering van het beleid dat tot een sterke aanpak van gendergerelateerd geweld in heel Europa moet leiden.”

Zorgplicht

In de Europese Unie gelden er voor bedrijven duidelijke arbeids-en milieunormen. Helaas is dat niet overal in de wereld het geval. Via handelscontacten en de import van allerlei producten, dragen we als Europeanen soms bij aan mistoestanden in niet-Europese landen zoals kinderarbeid, slechte werkomstandigheden, de schending van vakbondsrechten, ontbossing of milieuinbreuken. Rampen als de instorting van de Rana Plaza keldingfabriek, waarbij meer dan 1100 arbeiders het leven lieten, liggen vers in het geheugen. Het Parlement keurde daarom een richtlijn goed voor een nieuwe zorgplicht voor bedrijven. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven in de toekomst arbeidsrechten, milieunormen en mensenrechten centraal stellen in hun internationale activiteiten.

“Het belang van deze richtlijn kan niet overschat worden. Dankzij deze regels krijgen we als Europeanen een stok achter de deur om misbruiken buiten de EU te voorkomen en zorgen we voor een gelijk speelveld voor al onze bedrijven. Het kan niet dat multinationals wegkomen met kinderarbeid, uitbuiting van werknemers of bijvoorbeeld ontbossing. Bedrijven mogen hun producten pas op de Europese markt brengen wanneer zeker is dat bij hun internationale partners is voldaan aan eerlijke arbeidsvoorwaarden, de impact op milieu beperkt wordt en de mensenrechten gerespecteerd worden. We hebben dankzij onze interne markt enorm veel welvaart gecreëerd, nu is het tijd om ook internationaal de handschoen op te nemen.”

European Disability Card

Het Parlement keurde de uitbreiding van de European Disability Card goed. In 2016 nam België het initiatief om een Europese kaart te creëren. Initieel gestart als een pilootproject met 7 andere lidstaten, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië, wordt dit handige instrument nu uitgebreid naar alle 27 lidstaten. De European Disability Card was tot nu toe enkel geldig voor cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar transport. Er komt ook een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap. Door haar uniformiteit wordt een vervelende hindernis voor het vrij verkeer voor personen met een handicap weggenomen.

“België nam in 2016 het voortouw om de erkenning van handicap grensoverschrijdend te maken. Ik ben dan ook heel tevreden dat het pilootproject wordt uitgebreid naar alle Europese lidstaten. Dit is een belangrijke stap voor personen met een handicap. Door beide initiatieven wordt een Europa zonder grenzen ook voor personen met handicap een echte realiteit. ”

 

 

Meest gelezen
© 2024 Cindy Franssen