Menu
Cindy Franssen

Transparantie

Bij de uitoefening van het parlementair mandaat proberen we zo transparant mogelijk te zijn.

1. Elk Parlementslid publiceert, overeenkomstig art. 4, lid 2 van de Gedragscode, op de website van het Parlement een opgave van particuliere belangen. Dit is de aangifte van de externe werkzaamheden en/of mandaten die hij of zijn uitoefent, in Raden van Bestuur, lokale mandaten, zowel bezoldigd als onbezoldigd.

Mijn aangifte vindt u hier

2. Met betrekking tot de verschillende ontmoetingen die ik had in het kader van mijn functie als Europees Parlementslid, zowel met mij, als met één van mijn medewerkers, kan u hier een uitgebreid register terugvinden.

3. Met betrekking tot de parlementaire vergoedingen kan u hier in detail een overzicht consulteren: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/faq/8/salarissen-en-pensioenen en https://www.europarl.europa.eu/news/nl/faq/9/vergoedingen

De uitgaven die de Parlementsleden met de algemene onkostenvergoeding mogen doen, zijn vastgelegd in een beslissing van het Bureau van het Parlement (2 juli 2018).

De algemene onkostenvergoeding mag o.m. gebruikt worden voor de volgende uitgaven:

  • kosten voor de inrichting van kantoren
  • telefoonabonnementen
  • kosten voor het hosten van websites of domeinnamen
  • kantoorbenodigdheden, papier en materiaal
  • kosten voor grafisch ontwerp, opmaak, druk, publicatie of distributie van drukwerk of publicatiemateriaal
  • aankoop van abonnementen op boeken, tijdschriften, dagbladen en elektronische nieuwsbrieven
  • representatiekosten zoals reis-, hotel- en restaurantkosten gemaakt door uitgenodigde gasten van het lid in het kader van de uitoefening van zijn/haar mandaat
  • kosten voor de organisatie van evenementen, conferenties en seminaries
  • administratiekosten zoals boekhoudkosten

We willen graag maximale transparantie bieden over deze uitgaven. Zo wordt de vergoeding voor de algemene onkosten door het Parlement op een aparte rekening overgeschreven en de bewijsstukken voor de uitgaven worden nauwkeurig bijgehouden. Een externe boekhouder zorgt per trimester voor een duidelijk overzicht.

Deze overzichten vindt u hier:

Overzicht 2019/03 (juli-september 2019) 

Overzicht 2019/04 (oktober-december 2019)

Overzicht 2020/01 (januari-maart 2020)

Overzicht 2020/02 (april-juni 2020)

Overzicht 2020/03 (juli-september 2020)

Overzicht 2020/04 (oktober-december 2020)

Overzicht 2021/01 (januari-maart 2021)

Overzicht 2021/02 (april-juni 2021)

Overzicht 2021/03 (juli-september 2021)

Overzicht 2021/04 (oktober-december 2021)

Overzicht 2022/01 (januari-maart 2022)

Overzicht 2022/02 (april-juni 2022)

Overzicht 2022/03 (juli-september 2022)

Overzicht 2022/04 (oktober-december 2022)

4. De geschenken die ik in het kader van mijn mandaat ontvangen heb, heb ik bij het Parlement gedeclareerd, overeenkomstig artikel 6 van de Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement met betrekking tot integriteit en transparantie (hierna Gedragscode). De lijst vind je hier.

© 2024 Cindy Franssen