Menu
Cindy Franssen

Europees Parlementslid Cindy Franssen

Politiek is voor mij langetermijndenken: zorgen dat de toekomst van wie na ons komt, verzekerd blijft. Daarom moeten we durven kiezen voor de moeilijke weg om het positieve verschil te maken. Het is elke dag timmeren aan een betere samenleving. Ik wil ten dienste staan van de samenleving, de solidariteit bewaken en alle mensen versterken.

 Bekijk mijn CV onderaan deze pagina

1. Werk en sociale zaken

“Social justice is the surest guarantor of peace in the world." Guy Ryder, ILO

De sociale welvaartsstaat ligt mee aan de basis van de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. Enkele van de eerste Europese wetten, meer dan 60 jaar geleden, gingen over de sociale zekerheid. De voorbije jaren zetten christendemocraten Jean-Claude Juncker en Marianne Thyssen cruciale stappen vooruit, dankzij de Europese Pijler van Sociale Rechten.

Een Europese Sociale Pijler met 20 basisrechten die in de hele EU gelden, gelijk loon voor gelijk werk in de bouwsector, een Europese Arbeidsautoriteit voor grensoverschrijdende arbeidsinspecties, sterkere Europese standaarden voor ouderschaps- en moederschapsverlof, verbeterde bescherming tegen schadelijke stoffen op de werkvloer, regels om producten en diensten, zoals geldautomaten, beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, ... Die sociale standaarden zijn afgeklopt en worden de komende jaren een voor een uitgerold. Het werk is niet af, maar de omslag is gemaakt.

Met de nieuwe sociale plannen kiest Europa resoluut voor sociale inclusie van iedereen, ook de meest kwetsbaren.

Ik werk verder mee aan een Europa dat een positieve verandering brengt in het dagelijks leven van de mensen: door meer zekerheid in te bouwen voor werknemers in de platformeconomie. Door met Europa klaar te staan om werknemers te ondersteunen wanneer het minder gaat, met extra middelen in het Sociaal fonds en een Globaliseringsfonds aangepast aan de Brexit en de klimaattransitie. Door de krachten te bundelen voor betere lonen en forser te investeren in de strijd tegen armoede, zodat niemand achterblijft.

2. Klimaat en volksgezondheid

“Jongeren eisen verandering. Ze vragen zich af hoe iemand kan beweren voor een betere toekomst op te komen zonder stil te staan bij de klimaatcrisis en het lijden van armen.” Paus Franciscus, Laudato Si

De prioriteiten inzake klimaat, die de Europese Commissie naar voor schuift, zijn de juiste. De Green Deal is het meest ambitieuze klimaatplan ooit, dat tegelijk de omslag naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 realistisch en haalbaar maakt.

Het pakket van vandaag, met concrete uitstootnormen voor scheepvaart en transport, een overgangsfonds, een doorgedreven circulaire economie,… wordt het kompas voor de komende jaren. Een Europese “groene pijler” naar analogie met de “sociale pijler”. Het is essentieel dat de twee in elkaar klikken, en de groene transitie ook een sociale transitie wordt.

De klimaatplannen hangen bovendien nauw samen met maatregelen omtrent leefmilieu en volksgezondheid. Het is een aanknopingspunt voor een ambitieuze invulling van de zero-pollution strategie: het drastisch terugdringen van de luchtverontreiniging, het bannen van schadelijke stoffen in leefomgeving en consumptiegoederen, het beschermen van de bevolking tegen hormoonsverstorende stoffen,… en een non-toxische circulaire economie.

De volksgezondheid blijft centraal staan in mijn parlementair werk. De toegang tot geneesmiddelen, onderzoek naar zeldzame ziektes en de gezamenlijke strijd tegen kanker, staan hoog op de agenda. Er start een bijzondere commissie ter voorbereiding van het Europees masterplan tegen kanker. Door de krachten te bundelen, staan we sterker: perspectief door nieuwe technologieën, hoop voor patiënten, aandacht voor jongeren en jongvolwassenen (AYA’s), respect voor de zorgverstrekkers en steun aan de familie.

3. Gelijke kansen

“When you’ve worked hard and walk through that doorway of opportunity, you reach back and give other folks the same chances that made you succeed.” Michelle Obama

Ook in Europa is er op vlak van gendergelijkheid nog een lange weg te gaan. Talenten van vrouwen zijn immers nog steeds een onderbenutte bron van expertise, creativiteit en veranderende kracht. In deze snel evoluerende wereld is het nochtans belangrijk om vrouwen aan boord te hebben.

Daarom sleutelen we aan een nieuwe EU Gender Strategie die de lijnen voor de komende jaren moet uitzetten voor een gendergelijk Europa. Het wegwerken van de genderloonkloof en -pensioenkloof, het promoten van vrouwelijk ondernemerschap, de strijd tegen geweld op vrouwen, het doorbreken van genderstereotypen, de verdere implementatie van de Sociale Pijler met de richtlijn rond de work-life-balance,... moeten hoog op de politieke agenda komen.

25 jaar herdenking in New York van de Vierde Wereldvrouwenconferentie dwingt ons tot bijzondere aandacht en politieke actie voor vrouwen in kwetsbare posities: vrouwen in armoede, vrouwen met een beperking, vrouwen als slachtoffers van oorlogsgeweld, uitbuiting van huishoudpersoneel,...


Cindy Franssen aan het woordPolitieke loopbaan Cindy Franssen

° 30 januari 1976 te Oudenaarde

Gehuwd met Wouter Quaghebeur

Mama van Luca-Joan (°2012) en Aaron (°2016)


Huidige mandaten

Sinds 2 juli 2019 Europees parlementslid CD&V / EVP-fractie
Sinds juni 2019 Gemeenteraadslid in Oudenaarde
Sinds 2019 Ondervoorzitter Workersgroup EPP
Sinds 2020 Secretaris-generaal European Union of Christian Democratic Workers (EUCDW)

Gewezen politieke mandaten

2000 - 2007                   Provincieraadslid Oost-Vlaanderen
2001 - 2002 OCMW-raadslid Wortegem-Petegem
2002 - 2006 OCMW-voorzitter Wortegem-Petegem
2006 - 2012 Fractieleider gemeenteraad Oudenaarde
2007 - 2019 Vlaams Volksvertegenwoordiger
2009 - 2014 Gemeenschapssenator
2010 - 2017 Lid van de Parlementaire Assemble van de Raad van Europa
2011 - 2021 Algemeen ondervoorzitter CD&V
2014 - 2018 Deelstaatsenator
2019 Schepen Sociale Zaken Oudenaarde
2019 Ondervoorzitter EUCDW
2019 Algemeen CD&V-voorzitter ad interim

Klik hier om het CV te downloaden 

Click here to download the English version

 

Human interest

Ik ben gehuwd met Wouter en trotse mama van 2 zoontjes, Luca-Joan en Aaron. Mijn vrienden kennen mij als een intense levensgenieter en een enthousiaste U2-fan. Voor hen ben ik "Franssen". Ik kom tot rust aan zee of in de natuur en kan genieten van een Orval of een glas rode wijn. Ik verdiep mij momenteel in de wijsheden van orthomoleculaire wetenschappen en de biodynamische voeding. Onlangs heb ik een oude liefde terug opgepikt: de fotografie. En voor wie reeds kennis heeft gemaakt met mijn temperament: ja, ik heb Spaanse roots.

 

Engagementen en andere

Stichtend bestuurslid Christen Forum Vlaamse Ardennen
Bestuurslid van de Christelijke Arbeidersbeweging (Beweging.net, ACV, CM,…)
Ridder in de Leopoldsorde
© 2024 Cindy Franssen